100 blagoslova

0

Znate li da bi svaki Židov svakodnevno trebao izgovoriti 100 blagoslova? Učenje iz Talmuda temelji se na stihu iz Ponovljenog zakona: “Sada, Izraele, što B_g, tvoj B_g, traži od tebe?… da hodaš Njegovim stazama… i da Mu služiš.” (“Now, Israel, what does G_d, your G_d, ask of you? . . . to walk in His ways . . . and to serve Him.”)

Hebrejska riječ za “što”, odnosno “what” jest mah (מָה) te je fonetski slična riječi me’ah (מֵאָה), koja znači 100. Drugim riječima, ovaj stih bi se mogao shvatiti kao: “Sada, Izraele, stotinu B_g, tvoj B_g, traži od tebe.” (“Now, Israel, a hundred does G_d, your G_d, ask of you”) – dakle, stotinu blagoslova.

Postoji i priča iza ove tradicije. Tijekom vladavine kralja Davida zavladala je užasna kuga zbog koje je svakodnevno umiralo točno stotinu ljudi. Tadašnji rabini smatrali su da iza kuge postoji duhovni uzrok te su uveli praksu recitiranja stotinu blagoslova dnevno. Kuga je odmah bila zaustavljena.

Izgovaranje stotinu blagoslova svakoga dana jednostavnije je nego što biste mogli u prvi tren pomisliti. Tu brojku u potpunosti ćete doseći moleći tri puta na dan te recitirajući blagoslove prije i nakon jela. Želite li doznati više, uzmite u ruke Kodeks Židovskog zakona.

No, zadatak je teži na Šabat jer se amida (molitva koja se tijekom tjedna uobičajeno sastoji od recitiranja 19 blagoslova) sastoji od samo sedam blagoslova. Također se izostavljaju još neki blagoslovi kao što je blagoslov nad tefilinom. Čak i kada uračunamo blagoslove od kojih se sastoji Musaf amida te molitva nakon jela za dva obroka tijekom Šabata, ostaje manjak, no može ga se nadoknaditi. Rješenje? Uvedite još pokoji manji obrok te izgovorite blagoslove prije i nakon svakog od njih.

Još veći izazov predstavlja Jom kipur – amide su također kratke te nema blagoslova jela. Jedino rješenje su blagoslovi nad mirisnim začinima, voćem ili travama. U nekim zajednicama na taj dan sinagogom kruže kutijice sa začinima upravo sa svrhom da se poveća broj blagoslova. Njihov manjak nadoknađujemo izgovarajući Amen na blagoslov Tore.

Share.

About Author

Comments are closed.