Tijek tradicije

0

Povijesni pregled predaje Usmene Tore:

 

2448 – Mojsije prima Toru na brdu Sinaj

2488 – Jošua – Elazar

2516 – Pinehas –Starješine i Suci:

Otniel do 2566

Ehud do 2636

Šamgar do 2636

Barak i Debora do 2676

Gideon i njegov sin do 2719

Tola do 2742

Jair do 2764

Jefta do 2787

Ivcan (Boaz) do 2793

Elon do 2803

Abdon do 2811

Samson do 2830

2830 – Eli i njegov sud

2870 – Samuel i njegov sud

2884 – David i njegov sud

2924 – Ahija iz Šiloa i njegov sud

2962 – Prorok Ilija

3047 – Eliša

3055 – Jehojada svećenik

3070 – Zaharija svećenik

3090 – Hošea

3110 – Amos

3140 – Izaija

3160 – Mihej

3190 – Joel

3240 – Nahum

3254 – Habakuk

3280 – Sefanija

3316 – Jeremija

3350 – Baruh sin Nerije

3370 – Ezra i njegov sud (Članovi Velikog vijeća—uključujući Danijela, Mordehaja, Nehemiju, Hananiju, Mišaela i Azariju)

3400 – Šimon Pravedni

3460 – Antignos iz Sohoa

3500 – Jose sin Joezera i Jose sin Johananov

3560 – Jošua sin Perahijin i Nitai Arbelićanin

3621 – Juda sin Tabajev i Šimon sin Šete

3722 – Šemaja i Avtaljon

3728 – Hilel i Šamaj

3768 – Raban Šimon sin Hilelov i Rabi Johanan sin Zakajev

3800 – Raban Gamliel sin Šimonov i učenici Rabi Johanana sina Zakajeva

3810 – Raban Šimon sin Gamlielov i Rabi Akiva

3828 – Raban Gamliel i učenici Rabi Akive

3881 – Raban Šimon sin Gamlielov

3910 – Rabi Juda haNasi – Redaktor Mišne

3979 – Njegovi sinovi, Rabi Šimon i R. Gamliel, R. Hija, Rav, Samuel i Johanan

4010 – R. Huna, R. Juda, R. Nahman, R. Kahana

4060 – Raba i R. Josef

4085 – Abaje i Rava

4127 – Rav Aši i Ravina

4260 – Dovršetak Talmuda  posredstvom R. Ašija, Ravine i njihovih učenika

 

1370/1807

Share.

About Author

Comments are closed.