Tora?

0

Petoknjižje (Pet knjiga Mojsijevih)

Mojsije je napisao svih Pet knjiga Tore, kako mu je B-g diktirao.

Tora nam priča kako je B-g stvorio svemir, kako je od Adama i Eve nastao ljudski rod, kako su naši praoci – Abraham, Izak i Jakov – putovali, te kako je Židovski narod postao nacijom, izabranom od B-ga da bude „kraljevstvo svećenika i sveti narod“ primanjem i držanjem Tore.

 

613 zapovijedi

Tora sadrži 613 zapovijedi, od kojih su 248 pozitivne (što treba činiti), a 365 negativne (što ne činiti). Te naredbe i zapovijedi obuhvaćaju svaku fazu života Židova, kako njegove obaveze prema njegovom bližnjem tako i način na koji će služiti B-gu, kako bi postigao najviši mogući moralni standard.

 

Mesora (Tradicija)

Uz naredbe, zapovijedi i zabrane zapisane u Tori, B-g je podučio Mojsija i mnoge druge zakone, te mnoga tumačenja zakona napisanih u Tori, koje je on morao zapamtiti i usmeno prenijeti svojim nasljednicima, koji su dalje trebali sačuvati tu tradiciju iz generacije u generaciju.

Mnoge zakone i običaje mi tako vršimo prema tradiciji kao da su bili zapisani u Tori.

 

Proroci

Knjige proroka uključuju slijedeće biblijske knjige: Jošua, Suci, Samuel, Kraljevi, Jeremija, Ezekiel, Izaija i Tre-Asar (12 knjiga Malih proroka: Hošea, Joel, Amos, Obadija, Jona, Mihej, Nahum, Habakuk, Sefanija, Hagaj, Zaharija, Malahija).

 

Sveti Spisi

Oni uključuju ove knjige: Knjiga o Ruti, Psalmi, Job, Izreke, Propovjednik, Pjesma nad pjesmama, Plač Jeremijin, Danijel, Estera, Ezra i Dnevnik. Sve su te knjige napisali jedan ili više proroka pod b-žanskim nadahnućem  (“Ruah Hakodeš”).

Knjige Samuel, Kraljevi, Ezra i Dnevnik su (umjetno) podijeljene u: 1. knjiga Samuelova, 2. knjiga Samuelova, 1. knjiga o Kraljevima, 2. knjiga o Kraljevima, Ezra i  Nehemija, 1. knjiga Dnevnika i 2. knjiga Dnevnika.

Sve u svemu imali smo 48 proroka i 7 proročica čija su proročanstva zabilježena zbog njihove vječne važnosti. Pored njih bilo je proroka u Izraelu u svakoj generaciji, ali zbog toga što su njihova proročanstva bila od važnosti samo za ono vrijeme, nisu bila zapisana.

 

1811/2124

Share.

About Author

Comments are closed.