Blagdani

Jom Kipur – najsvetiji dan u godini

2 minuta ranije

Jom Kipur najsvetiji je dan u godini, dan u kojem smo najbliži B_gu i suštini naših duša. To je Dan pomirenja – “Jer toga dana On će vam oprostiti, očistiti vas da budete čisti od svih svojih grijeha pred B_gom” (Levitski zakonik 16:30). Toga dana završava desetodnevni period Velikih blagdana koji obuhvaća Roš Hašanu i Jom Kipur, poznat kao Jomim Noraim (Strašni Dani) u kojem nastojimo promijeniti naše ponašanje te se kajemo za sve loše počinjeno prema B_gu i ljudima. 

Blagdan počinje nekoliko minuta prije zalaska sunca 9. dana mjeseca Tišri i završava sa zalaskom sunca 10. Tišri. Gotovo 26 sati naše duše tuguju: suzdržavamo se od hrane i pića, ne peremo se niti pomazujemo tijela, ne nosimo kožnu obuću i suzdržavamo se od bračnih odnosa.

Dan prije Jom Kipura običaj je da učinimo obred pokajanja kaparot; tražimo i primamo slatki kolač od meda (lekah), kao znak da smo svi primatelji u B_žjem svijetu i u nadi za slatku i obilnu godinu. Također pripremamo blagdanski obrok, uranjamo se u mikve te dajemo milostinju. Kasno popodne jedemo predblagdanski obrok tijekom kojeg blagoslivljamo djecu, palimo svijeće te odlazimo u sinagogu na molitvu Kol Nidrei kojom počinje Jom Kipur, a tijekom blagdana održavamo ukupno pet molitvenih službi. Kol Nidrei je napjev poznat po ljepoti, snažnog emotivnog naboja čiji naziv potječe od uvodnih riječi molitve, odnosno “svi zavjeti”.

Jom Kipur je najsvečaniji dio godine, a prožima ga tiha radost, radost koja proizlazi iz duhovnosti dana te izražava naše uvjerenje da će B_g prihvatiti naše pokajanje, oprostiti naše grijehe i zapečatiti našu presudu u Knjizi Života donoseći nam zdravlje i sreću.

Blagdan završava s Neilah, uzvicima “Čuj Izraele…B_g je jedan”, nakon čega radost kulminira u pjesmi i plesu (običaj Chabada je da se pjeva “Napoleonov marš”). Neilah završava zvucima šofara i navještajem “Sljedeće godine u Jeruzalemu”, nakon čega odlazimo domovima gdje objedujemo blagdanski obrok.

Podsjetnik

  • Na Jom Kipur mi smo poput anđela, čisti od grijeha, a mnogi od nas na taj dan nose bijelu odjeću dok mole.
  • Na prvi dan Jom Kipura žene i djevojke trebale bi zapaliti svijeće prije zalaska sunca, nikako kasnije. Pritom se izgovara blagoslov: Baruch atah Adonai eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner šel Jom Akipurim.
  • U ovom vremenu prije početka blagdana još uvijek stignete dati sedaka – običaj je da se doniraju makar i mali, simbolični iznosi bilo u humanitarne svrhe, bilo onome kome je potrebno
  • Post je sastavni dio Jom Kipura, pa pozivamo da se u što većem broju odazovete postu, odnosno suzdržite se od jela i pića.
Slične objave
BlagdaniDuhovnost

Bliži nam se Šavuot – dan kada se otvorilo nebo

Blagdan Šavuot slavimo dva dana, počevši sa zalaskom sunca 5. sivana, pa do večeri 7. sivana (ove godine, 2021., obilježava se od…
Blagdani

Lag BaOmer: blagdan radosti, jedinstva i sjaja mistične duše Tore

Blagdan Lag BaOmer obilježavamo 33. dana brojanja Omera. Omiljen je to blagdan među Židovima kojeg se slavi uobičajeno na otvorenom uz paljenje…
Blagdani

Posljednji sati Pesaha: Što je Mošijahova gozba (Mošiah Seuda)?

Prateći tradiciju koju je započeo osnivač hasidizma rabin Baal Šem Tov (1698-1760), Židovi diljem svijeta slave posljednje sate Pesaha uz Mošijahovu gozbu….