Sretan vam Tu Bišvat, “Nova godina drveća”

0

Na današnji dan, prema židovskom kalendaru (15. ševat), slavimo blagdan Tu Bišvat, poznat kao “Nova godina drveća”.

Za početak treba objasniti da se prema biblijskom zakonu, poljoprivredni ciklus sastoji od sedam godina, a zaključna je Šabatna godina. U doba Hrama u Jeruzalemu, prve, druge, četvrte i pete godine u tom ciklusu, od poljoprivrednika se tražilo da odvoje desetinu od uroda te da je pojedu u Jeruzalemu. Ta se desetina zvala Maaser Šeni, odnosno Druga desetina, jer je bila dodatak na 2% koliko se moralo dati Kohainu i 10% koliko se davalo Levitima.

Treće i šeste godine ciklusa vlasnici nisu jeli Maaser Šeni u Jeruzalemu, već bi je dali siromašnima koji su je mogli pojesti gdje i kada su htjeli. Na Šabatnu godinu nije se odvala nikakva desetina. Sve što bi rodilo te godine nije pripadalo ni jednom vlasniku te bi bilo tko mogao slobodno uzeti urod.

Stoga je bilo od vitalnog značaja utvrditi kada počinje novi ciklus „proizvodnje“ plodova za bilje. Naši rabini su utvrdili da voćke koje su procvjetale prije 15. ševata pripadaju prošloj godini, a one koje cvjetaju nakon tog datuma, pripadaju „novoj godini“ (za usporedbu, žitarice, povrće i mahunarke imaju isti početak nove godine kao i ljudi, 1. tišri). Zašto je tome tako?

Čovjek je poput stabla u polju…

U mediteranskom području, kišna sezona počinje s festivalom Sukot. Potrebno je otprilike četiri mjeseca (od Sukota koji se obilježava 15. dana mjeseca tišri do 15. ševata) da novogodišnje kiše natope zemlju i stabla kako bi ona počela davati plodove.  Dakle, sve voćke koje cvjetaju prije 15. ševata su rezultat prošlogodišnjih kiša te njihovi plodovi pripadaju desetini od prošlogodišnjeg uroda.

Iako je današnji dan Roš Hašana za stabla, ovom blagdanu pridajemo posebnu pažnju jer je čovjek, kao što piše Ponovljeni zakon (20:19), poput stabla u polju. Njegujući naše snažno korijenje – vjeru i predanost B_gu – mi dajemo bogatstvo plodova – Toru i micvot.

Kako obilježavamo Tu Bišvat

Na današnji je dan običaj uživati u plodovima kojima se Sveta zemlja ponosi: maslinama, datuljama, grožđu, smokvama i šipku. Kušate li bilo koju od tih voćki po prvi puta ove sezone, sjetite se izgovoriti blagoslov šehehejanu kojeg izgovaramo u radosnim prilikama, zahvaljujući B_gu što nas je čuvao te nam omogućio da taj trenutak doživimo.

Baruh Ata Adonai Eloheinu Meleh haolam še(h)ehijanu vekijimanu vihigijanu lizman hazeh.

(slobodni prijevod):

Blagoslovljen si Ti, Vječni B_že naš, Kralju svemira, koji si nam dao život, čuvao nas te nam omogućio da doživimo ovaj trenutak.

Ovaj blagoslov se izgovara prije uobičajenog blagoslova Ha’ec kojeg izgovaramo prije uživanja u voću.

Baruh Ata Adonai Eloheinu Meleh haolam borai pri haaic.

Blagoslovljen si Ti, Vječni B_že naš, Kralju svemira, koji stvaraš plodove stabala.

S obzirom na svečanost ovog dana, iz molitve izostavljamo Tahanun (molitva za oprost i priznanje grijeha).

Share.

About Author

Comments are closed.