Upoznajmo Sveti Hram (2. dio): Žensko dvorište i Nikanorova Vrata

0

Nastavljamo sa šetnjom kroz Sveti Hram. Ezrat Našim, odnosno Žensko dvorište sadržavalo je balkon rezerviran za žene, a otuda dolazi i njegov naziv.

U četiri kuta ovog dvorišta bile su prostorije za različite potrebe hrama:
• Liškat Hanezirim – Odaja Nazarita
• Liškat Haeicim – Odaja Drveta
• Liškat Hamecoraim – Odaja Mecora i
• Liškat Hašemanim – Odaja Ulja

Ženski balkon

Galerija je bila rezervirana za žene koje su došle gledati Simhat Bet Hašo’eva (radosnu ceremoniju izvlačenja vode) koja bi se održavala u ovom dvorištu tijekom blagdana Sukot. Na sjevernom i južnom dijelu Ezrat Našim bile su stepenice koje su vodile na Ženski balkon.

Izvorno su se žene okupljale u dvorištu, a muškarci bi plesali i pjevali izvan njega, iza područja Heil. S obzirom na to da žene nisu imale dobar pogled iz dvorišta, one bi prolazile iza vrata u to područje. No miješanje muškaraca i žena tijekom svetih slavlja nije dozvoljeno, pa su postavljeni povišeni balkoni kako bi pružili dobar pogled ženama.

Liškat Hanezirim

Nazir (nazerit) je onaj koji je prisegao da neće rezati kosu niti piti vino (ili bilo koji proizvod od grožđa) određeno vrijeme. Tora zahtijeva da nazir donese tri žrtve (prinosa) u Beit Hamikdaš nakon što je ispunio ovaj zavjet. Jedna od tih žrtvi, „šelamim“ se kuhala u ovoj prostoriji. Naziri bi tada odrezali i kosu te je bacili u vatru na kojoj se kuhala šelamim.

Liškat Haeicim

Riječ je o drvarnici u kojoj je bilo pohranjeno drvo za potrebe Hrama (primjerice za žrtvenik). Stariji svećenik (ili svećenici koji nisu bili prikladni za službu u hramu) trebali su pregledavati drvo da ne sadrži crve. Ako bi ih pronašli, drvo ne bi bilo prikladno za korištenje u Hramu (i trulo drvo bi se bacalo).

Talmud bilježi sljedeći incident: jednom su svećenici sjedili i sortirali drva u ovoj odaji te je jedan od njih uočio da je podna pločica labava. Shvatio je da je riječ o tajnom tunelu u kojem je Zavjetni kovčeg skriven. Naime, Zavjetni je kovčeg skriven u doba Izaije pred kraj ere Prvog Hrama. Kad su se Židovi vratili iz 70 godišnjeg izgnanstva, kovčeg nisu pronašli. Tradicija kaže da nije bilo kovčega u Drugom Hramu.

Svećenik koji je otkrio skrovište kovčega, pokušao je razvaliti pločicu svojom sjekiricom kada je iznenada izbila vatra i spalila ga. To je uzeto kao znak da kovčeg treba ostati skriven.

Liškat Hašemanim

U ovoj se odaji skladištilo ulje, vino i brašno potrebno u svrhe žrtvovanja. Kada bi netko htio ponuditi za žrtvu nešto što je tražilo jedan od ovih sastojaka, od njega se tražilo da ga ovdje kupi.

No kupac je najprije morao ići u Odaju potvrda. Ondje bi rekao koji tip žrtve u jelu treba. Nakon što ga je platio, dobio bi potvrdu, predao bi je u Liškat Hašemanim te bi mu se dala zahtijevana količina ulja, vina i brašna.

Liškat Hamecoraim

Mecora je onaj koji trpi od Cara’at, bolesti slične današnjoj lepri, a koju bi poslao B_g kao kaznu za određena nedjela.

Nakon što bi mecora bio izliječen, tražilo se da dođe u Beit Hamikdaš te se uroni u ritualnoj „kadi“ koja se nalazila u ovoj sobi. Nakon toga bi prinio žrtvu kako bi zaokružio proces pročišćenja.

Polukružne stepenice

Na zapadnom kraju Ženskog dvorišta bilo je petnaest polukružnih stepenica koje su vodile do Vrata Nikanor kroz koja se ulazilo u Azara (područje Hrama). Svaka je stepenica bila pola lakta visoka i pola lakta duboka. Povremeno bi Leviti na njima stajali i pjevali.

Blizu baze stepenica, izgrađena na zapadnom zidu Ženskog dvorišta bila su dvoja vrata koja su vodila u prostor ispod Azara koji se je nalazio na višoj razini od Ženskog dvorišta. Taj veliki prostor ispod Azara zvao se odaja instrumenata. Ondje su Leviti imali zborske probe te su držali svoje instrumente.

Vrata Nikanor

Kroz ova vrata smještena na vrhu stepenica ulazilo se u Azara (područje platforme Hrama), zvala su se također Gornja Vrata. Prvih jedanaest lakata duž istočne strane Azara zvalo se Dvorište Izraelaca.

Nikanor je bio dobročinitelj koji je platio obrtnicima u Aleksandriji, u Egiptu, da izrade dvoja velika vratna krila od mesinga za ovaj ulaz. Svako krilo bilo je veliko 5 puta 20 lakata. Vratna krila su imala u mesingu izrađen složeni dizajn, a završna je obrada bila izuzetno svijetla.

Priča o vratima

S obzirom na to da su vrata poslana brodom iz Egipta u Judeju, izbila je oluja tijekom putovanja. Posada je bila primorana da baci jedno vratno krilo u more. S obzirom na to da oluja nije jenjavala, posada je odlučila baciti i drugo krilo.

Kada je čuo za njihov plan, Nikanor je objavio da ako bace vrata, trebaju baciti i njega. Njegova je spremnost na žrtvovanje pozivala na čudo te je oluja utihnula. Kada je brod pristao u luku, vratno krilo bačeno u more je nađeno kako pluta u luci.

Sva su vrata u Hramu bila obložena zlatom osim Nikanorovih vrata. Rabini su željeli da narod vidi „čudesna vrata“ u njihovom izvornom obliku. Također, završna je obrada izgledala poput finog zlata.

Vratna su krila bila toliko teška da ih je 20 muškaraca trebalo otvarati. Nikanorova su se vrata otvarala samo za Šabat, blagdane i Roš Hodeš. Otvarala su se i u čast kraljevog dolaska, a u sve ostale dane koristili su se manji ulazi s lijeve i desne strane ovih vrata.

Share.

About Author

Comments are closed.