Upoznajmo Sveti Hram (4. dio): odaje s južne i sjeverne strane Hrama

0

Na južnom dijelu platforme Hrama nalazila se građevina s tri odaje.

Liškat Hamelah – Odaja soli

Ova se prostorija koristila za skladištenje i pripremu soli neophodne za Korbanot (žrtve). Sol se morala posipati na sve Korbanot ponuđene na žrtveniku. No, sol bi se posipala i na rampu kojom se prilazilo žrtveniku kako bi se spriječilo klizanje tijekom kišnih dana.

Liškat Haparvah – Odaja Parvah

Ovdje bi solili i obrađivali kožu žrtvenih životinja. Na krovu su bile mikve (ritualno kupalište) koje je služilo samo Velikom Svećeniku na Jom Kipur.

Neki kažu da je čovjek koji je izgradio ovu komoru iskopao tunel ispod Svetinje nad svetinjama (Kodeš Hakodašim) kako bi mogao promatrati službu Velikog Svećenika tijekom Jom Kipura. Kada je otkriven, pogubljen je u ovoj odaji koja je kasnije nazvana po njemu.

Liškat Hamadihin – Odaja ispiranja

U ovoj bi odaji ispirali i čistili unutarnje organe žrtvenih životinja. Iako su se ove životinje prinosile na žrtveniku i nisu bile namijenjene jelu, svejedno su se ispirale i čistile u znak poštovanja prema B_gu.

Područje klaonice

Sjeverno od Žrtvenika bilo je područje klaonice gdje su se žrtvene životinje klale i rezale. Ondje je bilo:

Osam malih stupova – na svakom je stupu bio drveni blok od cedrovine s devet kuka za ubijene žrtvene životinje. Kuke su bile na sjevernoj strani drvenog bloka, tri na istočnoj i tri na južnoj. Na zapadnoj ih nije bilo kako svećenik ne bi trebao okrenuti leđa Svetinji nad svetinjama tijekom njihove obrade.

Osam stolova – u blizini je bilo i osam stolova koji su služili za nekoliko namjena. Meso bi se na njima pralo prije nego što bi bilo kuhano za jelo svećenicima. Prali su se i dijelovi životinja ponuđenih na Žrtveniku. Stolovi su također sprečavali da truplo životinja dodiruje zemlju nakon što je životinja izrezana. Stolovi su se mogli savijati tako da ih se po potrebi moglo premještati.

24 obruča – sjeverno od Žrtvenika bila su 24 obruča učvršćena na podu. U ranijim godinama Drugog Hrama, svećenici bi napravili rez na čelu životinje prije klanja. Taj bi bezbolan rez doveo do krvarenja te bi zbunio životinju. Veliki svećenik Johanan je ukinuo tu praksu kako se ne bi pomislilo da zbog reza nastaje mrlja te da Hram nudi nečiste životinje. Odredio je da se postave obruči na zemlji te da se kroz njih provuče glava životinje kako bi bila mirna.

Natkrivena građevina na sjevernoj strani imala je tri odvojene odaje:

Liškat Hagazit – odaja od klesanog kamena

Ova je odaja izgrađena od klesanog kamena služila je kao Vrhovni Sud. S obzirom na to da je bilo zabranjeno sjediti u Azara (platformi Hrama), ova je odaja bila izgrađena s jednom polovicom na području platforme, a s drugom na području Heil te je imala ulaze s obje strane. Tako su suci mogli sjediti u polovici koja je bila izvan Azara.

Liškat Hagola – Odaja bunara

Kotač smješten u ovoj komori omogućavao bi brzo piće za žedne Kohanim. Bunar su iskopali Židovi koji su se vratili iz izgnanstva.

Liškat Parhedrin – Odaja Velikog Svećenika

Sedam dana prije Jom Kipura, Veliki je Svećenik (Kohen Gadol) morao ostaviti svoj dom i obitelj u gornjem gradu i smjestiti se u ovoj odaji. Upute za službu za Jom Kipur dobio bi od članova vrhovnog suda i svećeničkih učenjaka.

Parhedrin su bili vladini službenici imenovani na godinu dana. Ova je odaja dobila ime po njima jer je tijekom većine razdoblja Drugog Hrama Veliki Svećenik koji je boravio u ovoj odaji bio iz godine u godinu mijenjan.

Izvor: What Was In the Holy Temple (Beit Hamikdash)?

Share.

About Author

Comments are closed.