Voće, povrće i žitarice

0

Voće, povrće i žitarice u osnovi su uvijek košer, ali u njima ne smije biti insekata.

Vino ili grožđani sok, međutim, mora imati košer certifikat. Naime, zbog toga što se vino koristilo prilikom službe B-gu u svetom Hramu – i zbog toga ga se može oskvrnuti korištenjem u poganskim obredima – zakon Tore zahtijeva da se upotrebljava samo vino prozvedeno od Židova koji poštuje Toru.

Na proizvode uzgojene u zemlji Izrael primijenjuju se posebni zahtjevi kašruta. Mora se odvojiti “desetina” prije nego li se upotrijebe za jelo, voće od prve tri godine nakon što se stablo posadi (“orla“) je nepodobno za konzumiranje, a posebni zakoni reguliraju upotrebu plodova iz šemita, godine šabata.

Za druge probleme koji mogu eventualno utjecati na kašrut biljnih proizvoda pogledajte članak Vino, kruh i kuhana hrana, te Pravilo 1/60.

Share.

About Author

Comments are closed.