Košer prehrana

Zbog čega držimo košer?

1 minuta ranije

Držanje košera je micva, božanska “zapovijed” i “veza”. Mi jedemo košer zato jer nam je to B-g naredio, a izvršavajući b-žansku zapovijed povezujemo se s B-gom.

Naši učenjaci ukazuju na različite prednosti zakona o kašrutu: koristi po zdravlje, humani tretman životinja, njihov objedinjavajući učinak na raspršeni narod, te njihovu ulogu štita od asimilacije.

Nahmanides, veliki učenjak i kabalist 12. stoljeća, ističe da su “ptice i mnogi od sisavaca koje Tora zabranjuje grabežljivci, dok dopuštene životinje to nisu; mi smo poučeni da ne jedemo takve životinje, kako ne bismo apsorbirali te kvalitete u sebe.”

Na židovska pravila ishrane može se na ovakav način gledati kao na “duhovnu prehranu”: kao što postoje namirnice koje su dobre za tijelo i namirnice koje su štetne, postoje namirnice koje hrane židovsku dušu i namirnice koje negativno na nju utječu.

Nijedno od gore navedenog, međutim, nije “razlog” zašto držimo košer. Naprotiv, upravo suprotno je točno: budući je to zapovijedio Stvoritelj naših tijela i naših duša, košer način života očito će biti od koristi za oboje.

>> Čitajte više: Koje su osnove košera?<<

Slične objave
Košer prehrana

Kako jesti

“Židovski jesti” prije svega znači držati se zakona kašruta. No to također znači jesti sa sviješću – sviješću o pravom Izvoru našeg…
Košer prehrana

Pravilo "jedan kroz šezdeset"

Čak i vrlo mala količina ne-košer supstance – količina od 1/60 (1,66%) volumena hrane, a u pojedinim slučajevima čak i manje od…
Košer prehrana

Vino, kruh i kuhana hrana

U nizu rabinskih odredbi koje su postavljene kao zaštita protiv mješovitih brakova i asimilacije, učenjaci su zabranili konzumiranje vina, kruha i kuhane…