Brit Milah – Obrezivanje

0

Brit milah (hebr.: בְּרִית מִילָה) je židovski vjerski obred obrezivanja muškog novorođenčeda starog osam dana. Obrezivanje vrši mohel. Iza obreda brit mila slijedi slavljenički objed (seudat micva).

Božja zapovijed Židovima

U Postanku 17:10-14 Bog je zapovijedio praocu Abrahamu da se obreže, što je čin kojeg se trebaju pridržavati njegovi potomci:

(10) Ovo je Moj Savez između Mene i između tebe i tvog potomstva, (savez) kojeg ćete se držati:

Svako muško među vama mora biti obrezano (11) Obrezujte prepucij i to neka bude znak Saveza između Mene i vas. (12) Kroz sva pokoljenja, svako muško mora biti obrezano kad navrši osam dana.  (To uključuje) one rođene u tvojoj kući, kao i one kupljene novcem, od nekog stranca, a koji nije tvoj   potomak. (13) Rob koji se rodi u tvojoj kući kao i onaj koji je kupljen tvojim novcem, mora biti   obrezan.  To će biti Moj Savez na tvom tijelu; vječan Savez. (14) A neobrezani muškarac kojem prepucij nije bio obrezan, njegova će duša biti odsječena  od svog naroda; on je prekršio Moj Savez.

Kazna za ne predržavanje je karet (duhovno odsijecanje od židovskog naroda) kao što je naznačeno u Postanku 17:1-14. Danas, kao i u Abrahamovo doba, zahtijeva se od obraćenika, kao i od onih čije je židovstvo dvojbeno, da se obrežu.

Kao što se vidi iz Postanka 17:1-14, obred brit mila je toliko važan da ga se mora izvršiti čak i kad osmi dan pada na Šabat. Dakle, radnja koja bi inače zbog svetosti tog dana bila zabranjena, dopuštena je kako bi se ispunio zahtjev za obrezivanjem. Kad se u Talmudu raspravlja o važnosti obrezivanja, uspoređuje ga se i izjednjačava sa svim ostalim micvot koje se temelje na gematriji za brit (traktat Nedarim 32a).

 

Obred: vrijeme i mjesto

Običaj je da se brit održi u sinagogi, ali može se održati i kod kuće ili na bilo kojem drugom prikladnom mjestu. Obrezivanje se vrši osmog dana od djetetova orđenja. Treba znati da prema židovskom kalendaru novi dan počinje kad zađe sunce, pa ako se dijete rodi u nedjelju prije zalaska sunca, brit mila se će održati u sljedeću nedjelju. Međutim, ako se dijete rodi u nedjelju poslije zalaska sunca, obred će se održati sljedećeg ponedjeljka. Brit će se održati osmog dana od rođenja čak i kad taj dan pada na Šabat ili na blagdan. Uobičajeno je obrezivanje izvršiti ujutro, ali može se i u bilo koje doba prije zalaska sunca.

Odgađanje iz zdravstvenih razloga

Ako se dijete rodi kao nedonošće ili ima drugih ozbiljnih zdravstvenih problema, obrezivanje se odgađa sve dok liječnici ili mohel ne zaključe da je dijete dovoljno jako.

Kvater

Kvater ili kvaterin je među aškenaskim Židovima naziv za osobu koja preuzima dijete od majke i nosi ga ocu, a on će ga predati mohelu. Obično se tu čast prepušta bračnom paru bez djece kao zaslugu ili segula (djelotvoran lijek) koja će im pomoći da i sami dobiju dijete.

 

Seudat micva

Poslije obreda slijedi svečani objed. U birkat hamazon se dodaje par uvodnih redaka, znanih kao node lesimha, u kojima se veliča Boga i traži dopuštenje od Boga, Tore, kohanima i prisutnih uglednika da se nastavi s blagoslovom. Po završetku četiri glavna blagoslova, mole se posebne haRahaman molitve u kojima se od Boga traži:

da blagoslovi djetetove roditelje i pomogne im mudro ga odgajati;

da blagoslovi sandeka (osobu koja drži dijete za vrijeme obreda);

da blagoslovi dječačića, te da bude snažan i odrasta s vjerom u Boga i da tri puta godišnje iskusi njegovu prisutnost;

da blagoslovi mohela jer je bez oklijevanja izvršio obred;

da zahvaljujući izvršenju ove micve brzo pošalje Mesiju i da pošalje proroka Elijaha, poznatog kao „pravedni Kohen,“ pa da se Božji Savez izvrši ponovnom uspostavom prijestolja kralja Davida.

Otkrivanje – Prija

U neonatalnoj dobi je unutrašnji epitel prepucija još uvijek povezan s površinom glavića. Micva je izvršena samo kad se taj epitel ili ukloni ili oljušti tako da otkrije glavić. Kod obrednog obrezivanja koje izvodi mohel, epitel se najčešće oguli tek kad je je prepucij uklonjen. Taj postupak se naziva prija (hebr.: פריעה) i znači „otkrivanje.“

Isisavanje – tehnika Mecica

Hemostatička hvataljka (u sredini) koristi se za držanje čitavog prepucija kako bi ga se moglo jednim potezom odstraniti.  Štitnik (na vrhu u sredini) kroz koji se provuče prepucij što bliže glaviću tako da ga se može što više ukloniti, a da se ne povrijedi glavić. Skalpel se koristi za ukljanjanje prepucija, a plava vrečica je sterilna vrečica za metalni pribor. Cijev (lijevo od sredine) se koristi za mecicu.

Uz gore spomenute mila (obrezivanje) i prija, Talmud navodi i treći korak pod nazivom mecica ili istiskivanje malo krvi iz rane. Za razliku od mila (Božjeg zakona) i prija, (rabinskog zakona), mecica je rabinska naredba čija je svrha očuvanje djetetova zdravlja, tj. sprečavanje infekcije.

Hatafat dam brit

Samim obrezivanjem bez brit mila obreda, micva nije izvršena. U slučaju tako obrezanog Židova ili obraćenika, mohel ispušta simboličnu kap krvi iz penisa.

Brit mila nije potpun ako krv stvarno ne kapne. To nije namjerno prolijevanje krvi. Standardne medicinske metode obrezivanja uz pomoć stezanja, ne ispunjavaju zahtjeve halahe koja se odnosi na brit mila, jer uzrokuju hemostaze, tj. zaustavljanje protoka krvi. Da bi brit bio izveden ispravno, koristi se poseban kirurški nož, izmel, koji dopušta dam brit.

Mila lešem giur je obrezivanje u svrhu konverzije. U ortodoksnom judaizmu taj postupak obično pokreću  roditelji koji usvajaju dijete, pa je to onda dio procesa usvajanja, ili obitelji koje zajednički vrše konverziju, a imaju malo dijete. Konverzija maloljetnika je i u ortodoksnom i u konzervativno judaizmu valjana do djetetove punoljetnosti (dječaci s 13 godina, a djevojčice s 12). Tada se dijete ima pravo odreći konverzije i judaizma i u tom slučaju će se konverzija retroaktvino smatrati nevažećom. Dijete mora biti upoznato s time da, ako želi,  ima pravo odreći se konverzije. Ako ne izrazi takvu želju, prihvaća se da je halahički Židov. Ortodoksni rabini obično ne vrše konverziju djeteta nežidova kojeg odgaja majka koja nije konvertirala na judaizam.

Zakoni o obraćenju i obrezivanje vezano uz obraćenje u ortodoksnom judaizmu ima brojne komplikacije, pa nadležna tijela preporučaju prethodnu konzultaciju s rabinom.

Elijahova stolica

Kao što naši mudraci kazuju, na svaki brit dolazi prorok Elijah. Zato se za tu priliku uvijek za njega postavlja posebna stolica. Tada obično mohel uzvikuje: „Ovo je stolica za proroka Elijaha, blagoslovljen bio.“

Davanje imena djetetu

Poslije obrezivanja, djetetu se daje židovsko ime. Običaj je da ime daju roditelji. Imenovanje se smatra jedinstvenim i jednokratnim proricanjem koje Bog prepušta roditeljima. Privremeno im se daje moć da dokuče pravu kombinaciju hebrejskih slova preko kojih će dijete primati božanski poticaj i duhovnu hranu tijekom života. Zatim se uz čašu vina kazuje posebna molitva, a poznati uzvik „bedomajih haje“ (S krvlju svojom, živjet ćeš) nakon hazana dvaput uzvikuju svi okupljeni.

Razlozi za obrezivanje

Autor knjige Sefer hahinuh navodi tri razloga za obrezivanje:

  1. Ono što je suvišno, uklanja se i tako se dovršava oblikovanje čovjeka.
  2. Da bi se izabrani narod obilježio, njihova tijela moraju, kao i njihove duše, biti drukčija. Za obilježavanje je odabran organ odgovoran za održanje vrste.
  3. Obrezivanje podrazumijeva da čovjek, kao što može dovršiti oblikovanje svog tijela, može dovršiti i oblikovanje svoje duše. Čovjek se može isticati fizički, mentalno i duhovno.
Share.

About Author

Comments are closed.