Posljednji sati Pesaha: Što je Mošijahova gozba (Mošiah Seuda)?

0

Prateći tradiciju koju je započeo osnivač hasidizma rabin Baal Šem Tov (1698-1760), Židovi diljem svijeta slave posljednje sate Pesaha uz Mošijahovu gozbu.

Mošiah Seuda (na jidišu) je gozba kojom se slavi B_žanska objava koju očekujemo.

Mošijahova svjetlost već sja

Posljednjeg dana Pesaha čitamo stihove iz knjige Izaija kao haftora (čitanje iz knjige Proroka kao završetak tjednog čitanja, odnosno paraša iz Tore). Ovo čitanje sadrži mnoga čudesna proročanstva o dobu Mošijaha. Proročanstvo najavljuje vođu nad kojim će „duh B_žji počivati, duh mudrosti i razumijevanja, duh savjeta i herojstva, duh znanja i straha B_žjeg.“ Osim što će donijeti mir čovječanstvu, novi mir i B_žansko razumijevanje će se proširiti na sva B_žja stvorenja: „I vuk će uz janje živjeti…“

Rabin Baal Šem Tov bio je prvi koji je slavio taj obrok uz otvorena vrata, dozvoljavajući svakome tko želi da mu se pridruži. Šesti Lubavičerski Rebe objasnio je da posljednjeg dana Pesaha svjetlost Mošijaha već sjaji.

Kada i kako obilježavamo Mošijah Seuda?

Mošijahovu gozbu održavamo nakon popodnevne službe (Minha) posljednjeg, osmog dana Pesaha. U Izraelu, gdje se Pesah obilježava sedam dana, Mošijahovu gozbu održavamo na kraju sedmog dana, ispraćajući tako Pesah pjesmom, riječima Tore i nadahnućem.

Godine 1906. je peti Lubavičerski Rebe, rabin Šalom Dov Ber, uključio četiri čaše vina i macu u Mošiah Seuda, zrcaleći Seder koji je održan tjedan dana ranije. Također možete poslužiti voće te ostale blagdanske slastice.

Kada je moguće slaviti u grupi (kao što se to često čini u sinagogama), mogli bismo pripremiti priče ili misli iz Tore povezane s Mošijahom. Program takvog obreda je proizvoljan, a četiri čaše vina se usklađuju s pjevanjem i govorima. Običaj je da voditelj objavi koja je čaša vina na redu.

Mislite o tome da nije neophodno da popijete ove čaše u cijelosti. I gutljaj je dovoljan.

Izvor: Moshiach’s Meal: What, Why and How?

Share.

About Author

Comments are closed.