Vjeruju li Židovi u karmu?

0

Pitanje:

Kakvo je židovsko gledište u vezi karme?

 

Odgovor:

Karma je ideja koja prožima mnoge kulture. U drevnom Egiptu nazivala se”ma’at,” kod grka, “heimarmene” ili “sudbina” a kod germana, “wyrd.” U osnovi, zamisao je da je sve povezano u sustav (grčki: kozmos), pa se sve na koncu vraća natrag, na početak. Možete se poigravati sa sustavom, pa čak i manipulirati njime, no ne možete mu izbjeći.

Božanska providnost (“hašgaha“) znači da možemo doprijeti izvan sustava. Možemo uputiti molbu Stvoritelju sustava, ili učiniti tešuva (pokajanje) i preobraziti se, pa čak i promijeniti svoju prošlost. Mi možemo pobjeći iz tamnice svog osobnog Egipta i doprijeti do prakozmičke Beskrajne Svjetlosti, nesputani i slobodni.

Na primjer, „karma“ Abrahama i Sare bila je da oni zajedno neće imati djece. Tora nam kaže da je B-g uzdigao Abrahama iznad zvijezda i Sara je rodila Izaka. Isto tako, „karma“ njegovog potomstva bila je da budu porobljeni faraonu. I ponovo je b-žanska intervencija nadvladala tu karmu te su oni bili čudom oslobođeni.

Da, karma obavija nas i sve što postoji. No postoji otvor kroz koji je možemo izbjeći, kroz tešuva, kroz Toru i kroz dobra djela.

 

Share.

About Author

Comments are closed.