Ideje i vjerovanja

Vjeruju li Židovi u karmu?

1 minuta ranije

Pitanje:

Kakvo je židovsko gledište u vezi karme?

 

Odgovor:

Karma je ideja koja prožima mnoge kulture. U drevnom Egiptu nazivala se”ma’at,” kod grka, “heimarmene” ili “sudbina” a kod germana, “wyrd.” U osnovi, zamisao je da je sve povezano u sustav (grčki: kozmos), pa se sve na koncu vraća natrag, na početak. Možete se poigravati sa sustavom, pa čak i manipulirati njime, no ne možete mu izbjeći.

Božanska providnost (“hašgaha“) znači da možemo doprijeti izvan sustava. Možemo uputiti molbu Stvoritelju sustava, ili učiniti tešuva (pokajanje) i preobraziti se, pa čak i promijeniti svoju prošlost. Mi možemo pobjeći iz tamnice svog osobnog Egipta i doprijeti do prakozmičke Beskrajne Svjetlosti, nesputani i slobodni.

Na primjer, „karma“ Abrahama i Sare bila je da oni zajedno neće imati djece. Tora nam kaže da je B-g uzdigao Abrahama iznad zvijezda i Sara je rodila Izaka. Isto tako, „karma“ njegovog potomstva bila je da budu porobljeni faraonu. I ponovo je b-žanska intervencija nadvladala tu karmu te su oni bili čudom oslobođeni.

Da, karma obavija nas i sve što postoji. No postoji otvor kroz koji je možemo izbjeći, kroz tešuva, kroz Toru i kroz dobra djela.

 

Slične objave
DuhovnostIdeje i vjerovanja

U očekivanju dolaska Mošijaha (Mesije): kako ćemo ga prepoznati?

Dva najosnovnija načela židovske vjere – kako ih Majmonides navodi među trinaest načela židovske vjere – jesu vjerovanje u konačno iskupljenje, odnosno…
Ideje i vjerovanja

Tko je tko? Dvije najveće židovske skupine, Aškenazi i Sefardi

U posljednjih 1.000 godina najveći broj Židova grupiran je u dvije velike skupine: Aškenazi i Sefardi. Suvremeni Aškenazi su Židovi koji potječu…
Ideje i vjerovanja

Vrijeme je

U ljudskoj se prirodi nalazi želja da se točno zna kada se nešto dogodilo, ili kada će se dogoditi. I zbog toga…